BAUCER TUNAI {untuk Cawangan Sahaja}

Apakah Baucer Tunai dan bagaimana anda menggunakan mereka?

 • Baucer Tunai adalah ganjaran tunai yang anda terima daripada mata yang anda telah kumpul dengan Kad Ahli anda.
 • Mata Kad Ahli akan sentiasa ditukar kepada Baucer Tunai.
 • Anda akan menerima Baucer Tunai setelah anda mengumpul 250 atau lebih mata.
 • Bawa Baucer Tunai anda apabila anda membeli-belah di mana-mana cawangan kami. Sewaktu membuat pembayaran, tunjukkan Kad Ahli anda dan Baucer Tunai anda kepada juruwang untuk menikmati penjimatan.
 • Anda akan menerima Special Baucer Tunai apabila anda sudah mengumpul 500 mata dalam tempoh 6 bulan.
 • Anda akan menerima Baucer Tunai hanya di cawangan kami yang tertentu sahaja. (T&C)

Terma dan Syarat Baucer Tunai:

 • Baucer Tunai hanya boleh ditebus di Butik Purple Fashion sahaja di Malaysia.
 • Baucer Tunai tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
 • Tiada perubahan akan diberi sekiranya nilai pembelian adalah kurang daripada nilai Baucer Tunai.
 • Baucer Tunai salinan, rosak atau dirosakkan tidak akan diterima.
 • Baucar tunai adalah tidak sah melainkan jika ditandatangani oleh syarikat.
 • Pihak Syarikat berhak untuk menukar mana-mana bahagian TERMA & SYARAT tanpa memberi notis.
 • Tindakan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang tidak dibenarkan untuk mencetak baucar tunai.
my You have existed the max compare.